Λογισμικό αποστολής και μεταφοράς εμπορευμάτων ssTransport

Για μεταφορείς

ssTransport

Λογισμικό αποστολής και μεταφοράς εμπορευμάτων

Είστε μεταφορέας...

Το ssTransport έχει αναπτυχθεί ειδικά για μικρές και μεσαίες μεταφορικές εταιρείες. Καλύπτει το σύνολο της δραστηριότητας της εταιρείας. Έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες της επιχείρησής σας. Με αυτό, οργανώνετε και ελέγχετε τις διαδικασίες εύκολα και άνετα, εξοικονομείτε χρόνο, εργάζεστε πιο αποτελεσματικά και, ως εκ τούτου, η επιχείρησή σας είναι πιο επιτυχημένη.

Въведете ред в хаоса

Στην εργασία σας πρέπει...

Να εκδίδετε γρήγορα και εύκολα τιμολόγια μεταφοράς· Να εισαγάγετε το κόστος και υπολογίστε το κέρδος από ένα δρομολόγιο· Να υπολογίσετε την κατανάλωση καυσίμου· Να δημιουργήσετε μια αναφορά προγραμμάτων οδήγησης και μια σειρά άλλων λειτουργιών. Όταν χρησιμοποιείτε το ssTransport αυτό είναι δυνατό και εύκολο. Επειδή…

Έχετε επιλογές για όλα αυτά, καθώς και τη δυνατότητα υπολογισμού της προθεσμίας πληρωμής κατά τιμολόγια, αναφορές «Απαιτήσεις», «Υποχρεώσεις» και πολλές ακόμη βολικές λειτουργίες.

Δέχεστε παραγγελίες για μεταφορά

Ανά πάσα στιγμή έχετε πληροφορίες σχετικά με τις ληφθείσες παραγγελίες που περιμένουν εκτέλεση.

Εκδίδετε τιμολόγια

Δημιουργείτε το τιμολόγιο αυτόματα χωρίς να χρειάζεται να εισάγετε πρόσθετα δεδομένα. Τα δεδομένα του τιμολογείου μεταφέρονται αυτόματα από την παραγγελία.

Παρακολουθείτε τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και τους τεχνικούς ελέγχους

Διατηρείτε μια λίστα με τα αυτοκίνητά σας και έχετε μια αυτόματη υπενθύμιση των προθεσμιών που λήγουν.

Παρακολουθείτε τα μεσοδιαστήματα σέρβις και τις επισκευές

Πολλές από τις σχετικές πληροφορίες είναι δομημένες και σαφείς.

Καταγράφετε τα τιμολόγια που σας εκδόθηκαν

Ανά πάσα στιγμή έχετε πλήρεις πληροφορίες για τα εισερχόμενα τιμολόγια για να παρακολουθείτε τα στάδια διεκπεραίωσής τους.

Γρήγορες αναφορές με επιλογή βάσει διαφορετικών κριτηρίων

Έχετε ένα αποθηκευμένο αρχείο των διαδρομών και μπορείτε πάντα να κάνετε την επιλεγμένη αναφορά (κατά αυτοκίνητο, πελάτη, ημερομηνία κ.λπ.) που χρειάζεστε.

Εισαγωγή δεδομένων

Αυτόματη εισαγωγή πληρωμένων διοδίων και καυσίμων.

Αναλύετε το κέρδος

Μπορείτε να υπολογίσετε το κέρδος από τη διαδρομή κάθε αυτοκινήτου σας ή το κέρδος από τη δραστηριότητα πρακτορείας μεταφορών.

Παρακολουθείτε τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις

Διαθέτετε μερικά είδη πληροφοριών που σας δίνουν μια πλήρη εικόνα των απλήρωτων ή καθυστερημένων πληρωμών.

Έχετε στη διάθεσή σας μια βάση δεδομένων των αντισυμβαλλομένων σας

Αρκεί να εισαγάγετε τα δεδομένα των πελατών ή των προμηθευτών σας μία φορά για να τα χρησιμοποιήσετε κάθε φορά που τα χρειάζεστε.

Αποθηκεύετε όλες τις διευθύνσεις που θέλετε

Εξοικονομείτε χρόνο και κόπο γιατί δεν χρειάζεται να εισάγετε επανειλημμένα όλες τις λεπτομέρειες.

Εξαγωγή δεδομένων

Μπορείτε εύκολα να εξαγάγετε όλα τα δεδομένα σε Excel, PDF, CSV. Μπορείτε επίσης να εξάγετε τα τιμολόγιά σας στο λογιστικό λογισμικό σας.

Δυνατότητα αναβάθμισης και περαιτέρω ανάπτυξης

Κάθε εταιρεία έχει δημιουργήσει το δικό της στυλ εργασίας. Για αυτό, οι λειτουργίες του ssTransport μπορούν να συμπληρωθούν. Είμαστε έτοιμοι να βελτιστοποιήσουμε, να δημιουργήσουμε πρόσθετες ενότητες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για να λύσουμε τα συγκεκριμένα προβλήματά σας. Στόχος μας είναι να αποκτήσετε ένα χρήσιμο προϊόν που σας ικανοποιεί.